Socket outlet earthed - with protection cover - fireproof plastic, French type

Index Symbole Vis Paramètres
24732 01-1560-102 screw 16A - 250V~ 3.85 zł

Socket outlet earthed - with protection cover - fireproof plastic, French type

Index Symbole Vis Paramètres
24792 01-1560-103 screw 16A - 250V~ 3.86 zł

Socket outlet earthed - with protection cover - fireproof plastic, French type

Index Symbole Vis Paramètres
24969 01-1560-130 screw 16A - 250V~ 3.87 zł

Socket outlet earthed - with protection cover - fireproof plastic, French type

Index Symbole Vis Paramètres
24910 01-1560-141 screw 16A - 250V~ 3.88 zł

Socket outlet earthed - with protection cover - fireproof plastic, French type

Index Symbole Vis Paramètres
24851 01-1560-143 screw 16A - 250V~ 3.89 zł

Socket outlet earthed - with protection cover - fireproof plastic, French type

Index Symbole Vis Paramètres
25028 01-1560-150 screw 16A - 250V~ 3.90 zł

French type earthed socket (DATA)

Index Symbole Vis Paramètres
24736 01-1252-134 screw 16A - 250V~ 3.78 zł

French type earthed socket - NO childproof

Index Symbole Vis Paramètres
24735 01-1251-102 screw 16A - 250V~ 3.54 zł

French type earthed socket - NO childproof

Index Symbole Vis Paramètres
24795 01-1251-103 screw 16A - 250V~ 3.55 zł

French type earthed socket - NO childproof

Index Symbole Vis Paramètres
24972 01-1251-130 screw 16A - 250V~ 3.56 zł

French type earthed socket - NO childproof

Index Symbole Vis Paramètres
24913 01-1251-141 screw 16A - 250V~ 3.57 zł

French type earthed socket - NO childproof

Index Symbole Vis Paramètres
24854 01-1251-143 screw 16A - 250V~ 3.58 zł

French type earthed socket - NO childproof

Index Symbole Vis Paramètres
25031 01-1251-150 screw 16A - 250V~ 3.59 zł

French type earthed socket - double for one frame

Index Symbole Vis Paramètres
24737 01-1253-102 screw 16A - 250V~ 3.79 zł

French type earthed socket - double for one frame

Index Symbole Vis Paramètres
24796 01-1253-103 screw 16A - 250V~ 3.80 zł

French type earthed socket - double for one frame

Index Symbole Vis Paramètres
24973 01-1253-130 screw 16A - 250V~ 3.81 zł

French type earthed socket - double for one frame

Index Symbole Vis Paramètres
24914 01-1253-141 screw 16A - 250V~ 3.82 zł

French type earthed socket - double for one frame

Index Symbole Vis Paramètres
24855 01-1253-143 screw 16A - 250V~ 3.83 zł

French type earthed socket - double for one frame

Index Symbole Vis Paramètres
25032 01-1253-150 screw 16A - 250V~ 3.84 zł

French type earthed socket - childproof

Index Symbole Vis Paramètres
24734 01-1250-102 screw 16A - 250V~ 3.60 zł

French type earthed socket - childproof

Index Symbole Vis Paramètres
24794 01-1250-103 screw 16A - 250V~ 3.61 zł

French type earthed socket - childproof

Index Symbole Vis Paramètres
24971 01-1250-130 screw 16A - 250V~ 3.62 zł

French type earthed socket - childproof

Index Symbole Vis Paramètres
24912 01-1250-141 screw 16A - 250V~ 3.63 zł

French type earthed socket - childproof

Index Symbole Vis Paramètres
24853 01-1250-143 screw 16A - 250V~ 3.64 zł

French type earthed socket - childproof

Index Symbole Vis Paramètres
25030 01-1250-150 screw 16A - 250V~ 3.65 zł

Doulbe socket outlet - French double type - NO childproof

Index Symbole Vis Paramètres
24739 01-1261-102 screw 16A - 250V~ 3.97 zł

Doulbe socket outlet - French double type - NO childproof

Index Symbole Vis Paramètres
24798 01-1261-103 screw 16A - 250V~ 3.98 zł

Doulbe socket outlet - French double type - NO childproof

Index Symbole Vis Paramètres
24975 01-1261-130 screw 16A - 250V~ 3.99 zł

Doulbe socket outlet - French double type - NO childproof

Index Symbole Vis Paramètres
24916 01-1261-141 screw 16A - 250V~ 4.00 zł

Doulbe socket outlet - French double type - NO childproof

Index Symbole Vis Paramètres
24857 01-1261-143 screw 16A - 250V~ 4.01 zł

#

Aplikacja jest dostępna dla komputerów i tabletów
(min. rozdzielczość 1200px)

Obróc ekran o 90 stopni.
(min. rozdzielczość 1200px)

Powrót na stronę główną